Till dig som placerar

Solrosen kvinnojour är en idéburen organisation, som drivs utifrån en värdegrund och inte utifrån ett vinstintresse. Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Solrosen kvinnojour har funnits sedan 2011 och våra anställda och volontärer har en bred och djup kunskap om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, och vi har lång erfarenhet av att skydda och stötta kvinnor, män och barn till ett liv i trygghet och frihet. Vårt fokus ligger alltid på att ge de våldsutsatta som kommer till oss det allra bästa stöd vi kan ge. Vi är en del av riksorganisationen Unizon. 

Skyddat boende

I vårt boende får man utöver skydd, även stödsamtal, rådgivning, praktisk hjälp i vardagen, stöd i sin föräldraroll, hjälp med myndighetskontakter samt medföljande stöd till t ex polis, tingsrätt, socialtjänst, vård etc. Vi erbjuder endast plats till våldsutsatta med placeringsbeslut från socialtjänst. Vi arbetar på uppdrag av placerande socialtjänst och fungerar som en länk mellan de placerade personerna och alla de myndigheter som är inkopplade.

I vissa fall kan det gå bra att även ta med sitt husdjur.

Sysselsättning

Något som är unikt med vår kvinnojour är att vi är systerorganisation med, och delar vissa lokaler med, Solrosen Östervåla-Harbo AB (svb), som är ett arbetsintegrerande socialt företag och som driver second hand-butik och café. Där erbjuds personer, utanför ordinarie arbetsmarknad, sysselsättning, arbetsträning, praktik, arbetsförmågebedömning m.m. efter beslut från kommun, Arbetsförmedlingen m fl. Detta innebär att våldsutsatta som bor i det skyddade boendet kan bryta sin isolering, om riskbedömning tillåter och socialsekreterare bedömer det lämpligt. Det minskar utanförskap, psykisk ohälsa och isolering samt skapar mening, motivation, gemenskap och ger färdigheter och referenser. Man kan göra detta utan att synas offentligt och med ett alias.

Öppen verksamhet

I vår öppna verksamhet erbjuder vi också stödsamtal, rådgivning samt medföljande stöd till t ex polis, tingsrätt, socialtjänst, vård etc. Där för vi inga journaler och det går bra att vara anonym. Det är kostnadsfritt att använda denna tjänst, och inget beslut om insats behövs.

Tveka inte att höra av er vid frågor, information om dygnshyror, placeringsförfrågningar m m. 

Kontaktuppgifter finner ni här