Sörmlands kvinno- & tjejjourer

Kvinno-& tjejjourerna i Sörmland förenas i Sörmlands Kvinno-& tjejjourer. Här finner du länkar till våra verksamheter i Sörmland. Vi är alla anslutna till riksförbundet Unizon där du finner många fler kvinno- tjej- och ungdomsjourer.

Ungdomsjouren Fria i Eskilstuna

På vår hemsida kan du hitta information om oss, hur du kan engagera dig och vad som är på gång inom jouren. Som stödsökande kan du chatta med oss och läsa mer om vad vi erbjuder.

Länk till jourens webbplats
Kvinnojouren MOA i Eskilstuna

Kvinnojouren MOA erbjuder stöd och skydd till kvinnor och deras barn som har blivit eller riskerar att utsättas för våld, hot eller kränkningar i en nära relation. På vår hemsida hittar du kontaktuppgifter till vår stödmottagning.

Länk till jourens webbplats
Kvinno- och tjejjouren Miranda

Kvinno- och Tjejjouren Miranda erbjuder stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi erbjuder även tjejer - oavsett stödorsak - en trygg vuxen att prata med. På vår hemsida hittar du våra kontaktuppgifter och där kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder. Välkommen!

Länk till jourens webbplats
Kvinno- och tjejjouren Mira

I Nyköping finns både en kvinno- och tjejjour i samma förening. Vi arbetar med att ge stöd för våldsutsatta kvinnor och tjejer. Samtalsstöd, boende för kvinnor och medföljande barn är Kvinnojourens område medan Tjejjouren möter dig via chat eller på annat sätt som vi kommer överens om. Titta in på vår hemsida så ser du mer vad vi kan erbjuda. Är du intresserad av betydelsefullt volontärarbete? Tveka inte hör av dig till oss.

Länk till jouren webbplats
Tjejjouren Mira

Tjejjouren Mira finns här för dig som definierar dig som tjej och behöver någon att prata med. Du kan höra av dig till oss oavsett anledning och du bestämmer själv vad du vill prata om. Vi tar emot samtal via chatt, mejl, telefon och bokade besök. Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida. Varmt välkommen att höra av dig!

Länk till jouren webbplats
Kvinno- och ungdomsjouren Malva

Kvinnojouren Malva arbetar med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi har ett kollektivt skyddat boende med plats för 3 familjer. Vi erbjuder även externa råd och stödsamtal.

Länk till jourens webbplats
Kvinno-& tjejjouren Måna

Kvinno-& tjejjouren är under återuppbyggnad. Vi söker fler volontärer för kvinnojour och tjejjoursverksamhet. Bästa sättet att nå kontakt med oss är genom ett mail till info@kvinnojourenmana.se

Kvinno-& tjejjouren Måna
Tjejjouren Malva

Tjejjouren Malva arbetar med stöd till unga tjejer och killar genom bland annat chatt. Malvas tjejjour arbetar även förebyggande till barn och ungdomar med information på olika sätt.

Tjejjouren Malva