Skillnadpriset 2021

Årets skillnadpris tilldelades, Tjej- & kvinnojouren Nordvärmland!

Årets Skillnadpris

Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland, med Kristin Bergkvist i spetsen

Motivering: Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland, med Kristin Bergkvist i spetsen, är en ideell organisation med kontor och möteslokaler i Torsby. De finns för kvinnor och barn, varje dag året runt, om och när de behövs som mest. Det kan handla om att få hjälp och stöttning vid våld i nära relationer, eller i andra situationer, exempelvis om och när kvinnor och tjejer är i behov av någon utomstående att prata med, självklart anonymt om så önskas. Tjej- & Kvinnojouren arbetar med små medel, stor kunskap och stort hjärta. Det stöd och den fristad de erbjuder gör stor skillnad för utsatta kvinnors och barns välbefinnande och liv, på kort och lång sikt.