Tack för ert stöd 2021!

16:e feb 2022

Totalt har vi lagt ner 5063 ideella timmar och haft 919 stycken stödsamtal. En ökning jämfört med 2020.

Kvinnojouren Nordvärmlands boende hade en beläggning på 27,4 %, totalt 100 dygn och 109 gästnätter.

I slutet av 2021 är vi totalt 19 aktiva och en anställd. Vi behöver ständigt rekrytera fler ideella då några slutar och några gör uppehåll. Är du kanske intresserad av att engagera dig aktivt, hör av dig så berättar vi mer!

Utöver skyddat boende och stödsamtal har vi erbjudit gratis yoga i projektet ”Finn din inre styrka”. Ett projekt genom Region Värmland för att förebygga ohälsa och ensamhet och istället erbjuda tillhörighet. Där vårt mål var att nå ut och erbjuda stöd och rådgivning till den som behöver och samtidigt sprida vår kunskap om våld och våldets konsekvenser. Startat upp ”Huskurage” tillsammans med Hyresgästföreningen och Torsby bostäder i två av kommunens bostadsområden för att uppmärksamma våld i nära relationer och informera om var det finns hjälp att få. Tjejkvällar, en trygg mötesplats av tjejer för tjejer. Vi har även träffat Frykenskolans alla åttondeklassare vid tre tillfällen, hållit workshops i Nätet, Våld samt Sex & Samtycke. All vår kontakt med unga handlar om våldspreventivt arbete, tillsammans kan vi förebygga mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer och verka för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Slutord

Ett varmt tack till dig som stöttat oss under 2021 och vi hoppas att du fortsätter under 2022! När samhället är i kris vet vi att kvinnor och barn drabbas extra hårt och behöver oss än mer. Vi är en förening som drivs genom medlemmars engagemang. Tack för att du är med!

Swish 123 275 3010 alt. BG 593-3932 ange ditt NAMN samt STÖD 2022. Extra viktigt om du betalar via BG, då vi inte får någon information från banken VEM som gjort inbetalningen och då registers din betalning som en gåva. Kostnad 150kr/person/år.

 

Genom att bli medlem samtycker du till att vi har dina uppgifter sparade. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland på telefonnummer 070-638 94 90 eller via e-post kvinnojourennordvarmland@hotmail.com. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsningar av dina personuppgifter.