Kvinnojouren Vändela

Vi är en förening med två grenar – kvinnojouren Vändela och tjejjouren Vändela. Vändela är en politisk obunden ideell förening och allt arbete i jouren utförs ideellt av våra medlemmar. Du når kvinnojouren varje dag mellan kl. 20.00-23.00 på telefon 070-7782190. Du kan alltid välja att vara anonym och vi har tystnadsplikt.

Kvinnojouren Vändela

Till oss kan du vända dig om du är utsatt för någon form av våld i nära relation. Vi finns för råd och stöttning och kan även vara ett stöd för dig som behöver hjälp att lämna en våldsam partner. Tänk på att våld kan vara så mycket mer än sparkar och slag. Våld kommer i många olika former -fysiskt, psykiskt, materiellt, ekonomiskt eller sexuellt.

Till Kvinnojouren Vändela