Ansök till rollen som Våldsförebyggande samordnare!

Vi på Kvinno- och tjejjouren Måna och Trygg Ungdomsjour söker en Våldsförebyggande samordnare. Är du vår nya kollega? Läs mer!

Vilka är vi?
Kvinno- och tjejjouren Måna och Trygg Ungdomsjour är gemensamt en ideell, partipolitiskt och religiöst fristående verksamhet som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Kvinno- och tjejjouren Måna riktar sig till kvinnor och tjejer som tidigare varit eller är i en pågående våldsutsatthet. Vi erbjuder stödsamtal, hot- och riskbedömningar, stöd i kontakten med myndigheter och vissa praktiska insatser. Vi stöttar den stödsökande utifrån dennes villkor, litar på den som kontaktar oss och lägger inte ner ärenden. Trygg Ungdomsjour startade år 2023 som en del av Kvinno- och tjejjouren Måna och arbetet riktar sig till barn och unga oavsett könstillhörighet i åldrarna 10-21 år. Målet med ungdomsjourens verksamhet är att tidigt förebygga våld och brott samt att stötta, stärka och utbilda unga personer i Strängnäs. Vi föreläser, informerar och skapar debatt bland unga personer kring teman som våld på nätet, samtycke, genusnormer och sunda relationer. Gemensamt består jourerna för tillfället av en anställd, en styrelse och omkring tjugofem aktiva volontärer som ger stöd via chatt. 

Vem söker vi?
Vi på Kvinno- och tjejjouren Måna och Trygg Ungdomsjour söker dig som: 

 • Har eftergymnasial utbildning som socionom eller beteendevetare, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 
 • Har dokumenterad kunskap om våld, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och/eller våld i ungas parrelation.
 • Har minst ett års erfarenhet av liknande arbete. 
 • Har B-körkort och tillgång till bil då det förebyggande arbetet innefattar transport till och från exempelvis skolor. 
 • Har möjlighet till flexibilitet kring arbetstider utifrån aktuella behov i verksamheten.
 • Delar vår feministiska värdegrund och vill arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld.

I rollen kommer det krävas att du har: 

 • God samarbetsförmåga. 
 • Självständighet/eget driv.
 • Lyhördhet och ödmjukhet inför unga individers berättelser.
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
 • God datorvana för att exempelvis uppdatera föreläsningsmaterial samt dokumentera och föra statistik.
 • God kunskap om våld och utsatthet bland olika målgrupper.

Hur ser rollen ut?
Som Våldsförebyggande samordnare bidrar du till att, med hjälp av tidiga insatser, motverka och förebygga våld - inklusive pojkars våld mot flickor, sexuellt våld och våld i ungas parrelation. Rollen innebär huvudsakligen att planera, genomföra och utvärdera verksamhetens förebyggande arbete. Du kommer på ett självständigt sätt möta människor i olika åldrar och målgrupper, men också ha ett nära samarbete med kollega, styrelse och volontärer. 

Arbetsuppgifter:

 • Huvudsakligt ansvar för och bedriva jourens förebyggande arbete mot våld.
 • Genomförande av föreläsningar, workshops och utbildningar om våld för exempelvis skolelever i årskurs 3-9, vårdnadshavare, yrkesverksamma, volontärer och för allmänheten i Strängnäs.
 • Ta del av befintligt föreläsningsmaterial kring våld och uppdatera materialet kontinuerligt utifrån aktuell forskning och teori.
 • Planering, schemaläggning och samverkan med skolor och andra relevanta samhällsaktörer på kommunal, privat och regional nivå samt inom civilsamhället. Detta inkluderar även deltagande i olika samverkansforum, exempelvis Lokala Brå. 
 • Sammanställda och utvärdera statistik utifrån bland annat förebyggande insatser.
 • Deltagande i offentliga sammanhang för att göra verksamheten synlig och driva opinion mot våld.
 • Vissa administrativa uppgifter.

Då jouren är en mindre verksamhet med endast två anställda är det av vikt att kunna täcka upp för varandra vid behov, det kan exempelvis handla om genomförande av enstaka stödsamtal eller viss volontärsamordning.

Vad erbjuder vi dig?
Den här tjänsten erbjuder dig en möjlighet att bidra till ett samhälle fritt från våld, att arbeta nära verkligheten och att få uttryck för din värdegrund. Du erbjuds möjlighet till utbildningar kring våld/andra närliggande områden via vårt riksförbund Unizon, en organisation som samlar omkring 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer i landet. Via riksförbundet får du som anställd möjlighet att delta på konferenser, utbildningar och ett gemensamt nätverk för att fördjupa dina kunskaper inom våld. Du erbjuds även utbildning i risk- och hotbedömningar för att bedöma risken för upprepat partnervåld och hedersrelaterat våld. Vi uppmuntrar dig att ta del av utbildningar med koppling till jourens verksamhetsområden för att gynna både din och jourens utveckling. 

Du arbetar med frihet under ansvar och utgår från vårt kontor i Strängnäs men har även möjlighet till visst arbete hemifrån.

Du erbjuds även delaktighet med koppling till din arbetsroll samt inflytande över din arbetstid då vi arbetar med tidbank.   

Du tillhandahåller kollektivavtal, individuell löneutveckling samt regelbundna och utvärderande samtal med arbetsgivare i syfte att främja trivsel och trygghet. 

Erfarenhet
Vi ser positivt på om du har:

 • Erfarenhet av att tala inför större grupper/större sammankomster. 
 • Erfarenhet av arbete eller volontärt uppdrag inom jourverksamhet eller liknande verksamhet.
 • Erfarenhet av arbete med barn och unga.
 • Har studerat eller arbetat med frågor inom våldsprevention, olika våldsformer (exempelvis psykiskt våld, sexuellt våld eller hedersrelaterat våld), samtycke, normer kring genus och sexualitet, diskriminering eller liknande.
 • Erfarenhet av arbete inom socialtjänst, skola eller annan verksamhet med inriktning på socialt arbete.

Praktiska förutsättningar
Denna tjänst är på heltid och en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan slutdatum.  Vi vill gärna att du tillträder så fort som möjligt, så vänta inte med att göra din ansökan! 

För tjänsten kommer vi att begära utdrag från belastningsregistret.

Sista ansökningsdag är 17 juli 2024. 

Skicka ditt CV och ett personligt brev till jour@kvinnotjejjourenmana.se