Ungdomsjouren Öresund

Mår du dåligt? Har någon tvingat dig att göra något mot din vilja? Till oss på Ungdomsjouren Öresund kan du vända dig för stöd. Inga problem eller frågor är för stora eller små. Vi lyssnar och tror på dig, oavsett vad du har varit med om. Vi har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym om du vill det.