Välkommen!

Alltid Sedd är en ideell förening som jobbar uppsökande och stödjande på internet för att erbjuda stöd till barn och ungdomar mellan 12-20 år som har sex mot ersättning, eller utsätts för annan sexuell exploatering.

Vår vision

är att alla ungdomar vi kommer i kontakt med ska känna sig sedda, lyssnade på och stärkta. Det är inte alla som vill se sitt sexuella självskadebeteende vare sig som prostitution eller ett självskadebeteende. Genom att inte fokusera på endast den sexuella exploateringen någon utsätts för – utan helheten av någons mående – hoppas vi på att kunna komma förbi det och bli insläppta av ungdomen för att kunna stötta och hjälpa till en ljusare tillvaro.