Välkommen!

Ungdomsjouren Animo

Ungdomsjouren Animo finns till för att stötta alla ungdomar, oavsett könsidentitet. Vi har en anonym chatt öppen varje tisdag och torsdag mellan kl. 18:00 - 20:00 och finns även tillgängliga på mail. Hos oss kan du prata om vad du vill, inget ämne är för stort eller för litet. Vi lyssnar på dig!