Välkommen!

Atsub vänder sig i första hand till anhöriga som har ett eller flera sexuellt utsatta barn. Vi erbjuder stödsamtal på plats i vår lokal eller via telefon. Vi kan följa med som stöd vid myndighetsbesök som till exempel till polisen. Vi föreläser och utbildar om sexuella övergrepp och dess konsekvenser.