Välkommen!

Busta ungdomsjour är till för dig som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp. Många barn och ungdomar som mår dåligt pga. ett sexuellt övergrepp vet inte vart de kan vända sig för att få stöd idag. Många känner sig ensamma i sin situation då de inte har vågat berätta för någon eller så har man berättat men ingen har lyssnat eller tagit det man sagt på allvar. Det är tyvärr vanligt. Men vi på Busta tror på dig och till oss kan du vända dig om du vill prata och få stöd. När du ringer till oss på 020-356356 så syns det inte på telefonräkningen att du ringt oss och det är gratis. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt.