Fempowerment

Vi på kvinnojouren Fempowerment erbjuder hjälp, stöd och juridisk rådgivning på olika språk till kvinnor, tjejer och ickebinära som är/har varit utsatta för våld av någon närstående. Ring till vår jourtelefon på 020-33 99 00, mejla till vår jourmejl jour@fempowerment.se eller chatta med oss på vår hemsida. Vi kan stöttar i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen, samt i juridiska frågor relaterade till våld i nära relation, vårdnadstvister, skilsmässa, kvarboende, migrationsfrågor, asylfrågor och anknytningsärenden etc. Hos oss kan du få hjälp på olika språk bland annat arabiska, spanska, engelska, bengali, franska, bosniska, kroatiska, serbiska, persiska, turkiska, kurdiska, thai, ryska och svenska.