Kvinnofrid Malmö

Samtalsstöd dig som är eller har blivit utsatt för våld i en nära relation. Vi har en samtalsmottagning i Malmö, men kvinnor från hela Sverige kan vända sig till oss för stödsamtal via telefon och chatt. Att söka stöd hos oss är gratis och det går bra att vara helt anonym. Hos oss arbetar universitetsutbildade socionomer, sociologer och legitimerad sjuksköterska. Vi lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder med fokus på en god och trygg framtid. Kvinnojouren Öresund erbjuder skyddat boende och biståndssamtal till stödsökande från hela Sverige. Vi tar emot kvinnor och familjer. Män som medföljer en placerad kvinna är även de välkomna hos oss när situationen kräver. Vi har specialistkunskaper i frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Vi ger stöd på svenska, arabiska, danska och engelska.

Är du i behov av stöd?

Befinner du dig i en relation som du inte mår bra av? Hos oss på Kvinnofrid Malmö kan du få rådgivning och stöd.

Få stöd
Chatta med oss

Måndag, tisdag och onsdag kl 9-12 Onsdag kl 18-20.30

Till chatten