Välkommen!

Kvinnohuset Kassandra är en samtalsmottagning för dig som är kvinna och våldsutsatt. Det kan handla om våld från nuvarande partner eller tidigare partner, eller från någon du har eller har haft en relation med och våldtäkt. Det kostar inget att besöka oss och vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Även du som är närstående till en våldsutsatt är välkommen att höra av dig. Kvinnohuset har funnits sedan 1996 och på mottagningen arbetar socionomer med lång erfarenhet av att möta kvinnor som har utsatts för våld i nära relation. Personalen har vidareutbildning i psykoterapi, steg 1. Vi erbjuder stöd utifrån dina behov, vilket kan handla om praktisk hjälp, kontakt med myndigheter, stöd i föräldraskapet och längre samtalsstöd och terapi, där du kan få hjälp att bearbeta det du varit med om. Du är välkommen till våra lokaler i Majorna Göteborg. Om du hellre vill ses digitalt eller höras på telefon går det bra. Du som i ditt arbete kommer i kontakt med kvinnor som varit utsatta för hot och våld i nära relation är välkommen att konsultera oss eller hänvisa personer till vår verksamhet. Vi kan även erbjuda studiebesök och föreläsningar om våldsutsatthet. Välkomna att kontakta oss vardagar 8:30-16:00 på telefon: 031-140022. Ni kan också besöka vår hemsida: www.kvinnohusetkassandra.se för mer information om vår verksamhet och hur vi arbetar.