Engagera dig

Är du intresserad av att engagera dig som volontär i vår jour?

Kvinnojouren bygger på ideellt arbetande kvinnor och vi vill gärna bli fler!

Kontakta oss gärna på telefon: 073-0492901 eller mail: amanda@kvinnojouren-gotland.se så berättar vi mer. 

Du kan även välja att bli stödmedlem och stödja oss ekonomiskt.

Vårt plusgiro är: 4816253-1 eller Swish 1236 731 624, märk insättningen med ditt namn och e-postadress