Engagera dig

Är du intresserad av att engagera dig som volontär i vår jour?

Kvinnojouren bygger på ideellt arbetande kvinnor och vi vill gärna bli fler!

Kontakta oss gärna på telefon eller mail så berättar vi mer. 

Du kan även välja att bli stödmedlem och stödja oss ekonomiskt.

Vårt plusgiro är: 4816253-1 eller Swish 1236 731 624, märk insättningen med ditt namn och "stödmedlem".