Välkommen till Kvinnojouren Blenda

Kvinnojouren Blenda i Växjö är en partipolitisk och religiöst obunden förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I 40 år har vi stöttat och hjälpt ett betydande antal kvinnor och barn ur våldsamma relationer till en bättre livssituation. Idag är vi åtta anställda och ett 20-tal aktiva volontärer som tillsammans arbetar med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Vår verksamhet består av tre delar - öppen verksamhet, skyddat boende och utåtriktad och förebyggande verksamhet.