Kvinnojouren i Österåker

Vi stödjer och hjälper kvinnor och barn som utsatts för fysisk och psykisk misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Kvinnojouren i Österåker är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi är helt fristående från kommunernas socialförvaltningar och andra myndigheter. Vi registrerar inte någon som ringer till oss och du kan välja att vara anonym när du har kontakt med oss. Alla jourkvinnor i Österåkers kvinnojour har avlagt ett tystnadslöfte. Stöd i olika former utifrån dina speciella behov och önskemål. Akut skyddat boende åt dig och dina barn om du har behov av det.