Välkommen!

Kvinnojouren Karlshamn är en ideell organisation som erbjuder skydd, stöd och gemenskap. Jouren bildades år 1984 och är medlem i Unizon. Kvinnojouren är religiöst och partipolitiskt obunden och arbetar för att hjälpa och stötta kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld. Även om du planerar att inte lämna ditt hem, kan du ringa kvinnojouren och prata igenom din situation. Vi erbjuder även anhörigsamtal, barngrupp, Studiecirkel, olika stödgrupper, donationer m.m. och allt är kostnadsfritt. Jourtelefon dygnet runt 0454-818 99 (erbjuder även tolk vid behov).

Vill du chatta med oss?

Länk till chatten

Gåva

Swisha en gåva till Kvinnojouren Karlshamn: 123 037 84 06