Årsmöte 2021

Börjar:

23:e mar 18:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

23:e mar 20:00 2021 datumet har passerat

Via Zoom

Vi kallar härmed till Kvinnojouren Kullans årsmöte tisdagen den 23 mars 2021 klockan 18:00 digitalt via Zoom, länk skickas till anmälda medlemmar.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rätt att delta på årsmötet och alla medlemmar som erlagt medlemsavgiften har rätt att ställa upp som kandidat till styrelsen (ordförande, ledamot, suppleant, valberedning etc.).

Rösträtt

Röstberättigad på årsmötet är den som varit medlem förgående kalenderår, 2020, samt betalat in medlemsavgift för nuvarande år, 2021.

Motioner

Motioner ska senast lämnas till styrelsen tisdagen den 2 februari 2021 och skickas till styrelsen@kullanskj.se. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner och en motion kan handla om förslag på förändringar om nästan vad som helst som rör föreningen och dess verksamhet.

Anmälan

Anmäl er senast fredagen den 19 mars till info@kullanskj.se

Välkommen önskar Styrelsen!