Styrelsemöte

Börjar:

01:e sep 18:00

Slutar:

01:e sep 20:00

Efter lite sommaruppehåll är det dags för styrelsemöte. Vi har förhoppningar om att vi kan träffas fysiskt denna gång i föreningslokalen. Mer info och dagordning skickas ut närmare.