Styrelsemöte

Börjar:

08:e jun 18:00

Slutar:

08:e jun 19:30

Digitalt via Zoom

Information och länk skickas till styrelsemedlemmar via mejl.