Berättelser till utställning

16:e maj 2023

Vi på Kvinnojouren planerar att genomföra en utställning och söker därför deltagare. Tanken är att visa upp kläder som tjejer och kvinnor bar när de utsattes för våldtäkt med en kort historia om vad som hände. Vi vill göra detta för att slå hål på myten om att den som utsätts för en våldtäkt är skyldig eller medskyldig till det som hänt och i ett försöka att avlasta från den skuld och skam som många känner.

Under 2022 anmäldes 9 635 våldtäkter. Utslaget på ett år så blir det 26 våldtäkter om dagen. I 93% av dessa anmälningar så var offret flicka eller kvinna.

Det finns fortfarande en syn i samhället att den som utsätts för en våldtäkt på något vis är medskyldig eller har sig själv att skylla för övergreppet. Vi vill med denna utställning slå hål på den myten och dessutom visa att vem som helst kan bli utsatt och vem som helst kan vara förövare. Detta är inte ett isolerat problem som hör till vissa grupper/områden/länder utan det sexuella våldet finns överallt och är ett stort samhällsproblem!

Vi vill därför samla in berättelser från kvinnor & tjejer som varit utsatta för våldtäkt. Du kommer vara helt anonym under utställningen, det är bara en kort information om ålder, vad som hände och vilka kläder som du bar vid övergreppet som kommer visas upp. (Gällande kläderna så kommer vi överens om vilka kläder som ska visas upp, det kan vara de kläder du bar men även liknande kläder som vi på jouren köper in, det viktigaste är att det känns bra för dig!)

Du kan antingen skicka in din historia till info@kullanskj.se eller ringa oss på 023-125 15 om du hellre vill ses fysiskt och berätta. 

Detta är information som vi önskar få in:

  • Ålder när det skedde samt årtal:
  • Vad som hände:
  • Hur har det påverkat dig:
  • Vem var förövare:
  • Vad hade du för kläder (storlek, färg, material osv): 

Och kom ihåg, du är inte ensam och det är inte ditt fel.

Ansvaret, skulden och skammen hör hemma hos förövaren!

Detta projekt har inspirerats av andra liknande projekt, nedan du kan läsa mer om dem: 

Tyskland: klicka här

USA: klicka här & klicka här