Julbrev 2022

24:e dec 2022

2022, ännu ett år har nu gått.

Ett år fyllt med tårar, hopplöshet & ilska.

Ett år fyllt med möten & samtal.

Ett år med nya berättelser från kvinnor & tjejer som utsätts för våld i sina nära relationer.

Ännu ett år med detta mörker.

Men året har även varit fyllt med skratt & lycka, berättelser med hopp om en bättre framtid.

Vi har sett hur människor krokat arm för att visa sitt motstånd mot våldet & sin solidaritet med de som är utsatta.

Vår största julönskan är att vi ska sluta behöva finnas, först då har vi som samhälle lyckats.

Vi vill tacka för ert stöd, ert engagemang & tack till alla modiga som hör av sig!

Vi önskar er alla ett gott nytt år!

Kvinnojouren Kullan