Julhälsning 2021

24:e dec 2021

Ännu ett år har gått där vi dagligen arbetat med att stötta personer som är eller varit utsatta för våld i en nära relation. Våldet som oftast sker på den plats som ska vara den tryggaste, i hemmet.

Därför vill vi även detta år tacka alla er modiga kvinnor, tjejer och män som hört av sig till oss och som berättat om det våld ni utsätts för. Det är sorgligt att ni är så många, vi har haft över 700 stödsamtal i år, men vi är också väldigt glada att ni hör av er, så fortsätt göra det!

Vi vill även passa på att tacka alla som skänkt gåvor och saker, som blivit medlemmar och som engagerar sig ideellt. Tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad!

Vi kommer fortsätta att arbeta för att ingen flicka eller kvinna ska utsättas för våld, var med i kampen du också!

Ta hand om varandra! <3