Vi är ju egentligen överens, eller?

23:e apr 2021

Ingen har väl undgått nyheten om att 5 kvinnor har mördats på mindre än tre veckor. De som misstänks för morden är alla män som på ett eller annat sätt är bekant med kvinnan. Detta är helt oacceptabelt!

Majoriteten av befolkningen anser att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inte är okej under några som helst omständigheter. Det är väldigt få som stolt skulle säga "jag utövar våld mot min fru".

Så, varför låter du din bror, din son och din manliga vän utsätta sin partner, fru eller ex för våld? Varför säger du inte stopp? Varför ifrågasätter du inte din arbetskollega som uttrycker sig sexistiskt eller nedsättande mot kvinnor? Det är dessa kulturer som möjliggör att din bror, din son eller din manliga vän kan fortsätta utsätta sin partner eller före detta partner för våld. Det är den kulturen som gör att detta våld återupprepas, att det fortsätter begås av nya bröder, söner och manliga vänner.

Det kan kännas väldigt svårt och jobbigt att börja ta ställning mot våldet, så här kommer några tips:

  • Utmana mansnormen och fundera över dina egna tankar och attityder. Det är lätt att bli defensiv när en pratar om dessa frågor, ”jag är ju inte sådan” eller ”det bara några få som utövar våld”. Ja men du är en del av det, det är vi alla. Och vi har ett kollektivt ansvar att stå upp för de kvinnor, tjejer och barn som utsätts. Vi har ett kollektivt ansvar att inte föra vidare skadliga mansnormer som skadar både män och kvinnor.
  • Engagera dig i dessa frågor och prata med män i din omgivning.
  • Säg ifrån om du hör någon uttala sig sexistiskt eller nedsättande mot kvinnor och stötta andra som säger ifrån.
  • Lyssna och tro på det som kvinnor, tjejer och barn berättar!!
  • Bli stödmedlem i en kvinnojour.
  • Och du som använder våld: sluta genast! Ta ansvar för dina handlingar och sök hjälp!

Tillsammans för ett jämställt samhälle fritt från våld!

Bli stödmedlem i Kvinnojouren Kullan, betala in 150kr/år till bankgiro: 777-2247 eller Swish: 123 319 21 68 Skicka ett mejl till info@kullanskj.se och märk mejlet med ”stödmedlem”