Kontaktuppgifter

Klicka på namnen för att komma till respektive hemsida

Nationellt stöd

Akut situation- 112

Polisen - 114 14

Kvinnofridslinjen - 020 50 50 50.

Nationell stödlinje för kvinnor som utsätts/utsatts för våld, öppet dygnet runt, syns inte på telefonräkningen. 

Stödlinjen för män - 020 80 80 80

Nationell stödlinjen för män som utsätts/utsatts för våld, öppet 07.00-21.00 varje dag.

Stödlinje för transpersoner - 020 55 00 00

Nationell stödlinje för transpersoner som utsätts/utsatts för våld, öppet 11.00-19.00 varje dag.

Vårdguiden - 1177

 

Lokalt stöd i Falun

Enheten våld i nära relationer - 020 25 21 00.

Falu kommun.

Socialtjänsten Falun - 023-830 00.

Vid behov av skyddat boende övrig tid så ringer en 112 och ber att få bli kopplad till socialjouren i Falun.

Psykiatrimottagning - 023-49 05 00

Brottsofferjouren Falun - 070-625 65 80

Ungdomsmottagning - 023-49 08 08

 

Andra stödinstanser

Terrafem - 020 52 10 10.

Nationell stödlinje på 65 olika språk.

Somaya - 020 81 82 83.

Flerspråkig jour.

Nxtme - 08-712 66 22.

Stöd för personer utsatta för incest.

Rise - 08-696 00 95.

Stöd för personer som varit utsatt för incest eller sexuella övergrepp i barndomen.

Novahuset 

Stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp både online och offline. 

Ecpat

Arbetar mot sexuell exploatering av barn. Har chatt och hjälper bland annat till att ta ner bilder på nätet och med polisanmälan.

Pegasus Stöd & Råd, via RFSL

Chatt- & telefonstöd, för hbtqia-personer mellan 15-25 år som har erfarenhet av, eller funderingar kring sex mot ersättning.

Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödlinje kring heder - 010-223 57 60.

Rådgivning gällande heder, tvångsäktenskap, barnäktenskap, könsstympning etc.

RFSL:s brottsofferjour för hbtq-personer - 020 – 34 13 16.

Samtalsstöd m.m. 

Transammans samtalsmottagning

Transammans mottagning vänder sig till den som är transperson, har transerfarenhet eller som funderar över sin könsidentitet och som är högst 26 år gammal.

SHEDO

Stödchatt för personer med självskadebeteende.