Kontaktuppgifter

Klicka på namnen för att komma till respektive hemsida

Nationellt stöd

Akut situation- 112

Polisen - 114 14

Kvinnofridslinjen - 020 50 50 50. Nationell stödlinje för kvinnor som utsatts för våld, öppet dygnet runt, syns inte på telefonräkningen. 

Vårdguiden - 1177

 

Lokalt stöd i Falun

Enheten våld i nära relationer - 020 25 21 00. Falu kommun.

Socialförvaltningen - 023-830 00. Vid behov av skyddat boende övrig tid så ringer en 112 och ber att få bli kopplad till socialjouren i Falun.

Psykiatrimottagning - 023-49 05 00

Brottsofferjouren Falun - 070-625 65 80

Ungdomsmottagning - 023-49 08 08

Falu ungdomsjour

 

Andra stödinstanser

Terrafem - 020 52 10 10. Nationell stödlinje på 65 olika språk.

Somaya - 020 81 82 83. Flerspråkig jour.

Nxtme - 08-712 66 22. Stöd för personer utsatta för incest.

Rise - 08-696 00 95. Stöd för personer som varit utsatt för incest eller sexuella övergrepp i barndomen.

Novahuset –  Stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp både online och offline. 

Ecpat – arbetar mot sexuell exploatering av barn. Har chatt och hjälper bland annat till att ta ner bilder på nätet och med polisanmälan.

Pegasus Stöd & Råd, via RFSL – chatt- & telefonstöd, för personer som är 15-25 år, hbtq-person och som har erfarenhet av, eller funderingar kring sex mot ersättning.

Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödlinje kring heder - 010-223 57 60. Rådgivning gällande heder, tvångsäktenskap, barnäktenskap, könsstympning etc.

RFSL:s brottsofferjour för hbtq-personer - 020 – 34 13 16. Samtalsstöd m.m. 

SHEDO - stödchatt för personer med självskadebeteende.