Välkommen till Kvinnojouren Linnéan

Kvinnojouren Linnéan arbetar aktivt för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn genom att sprida kunskap om våldet och dess konsekvenser. Vi arbetar för att de som blivit utsatta för hot, våld och/eller andra övergrepp ska bli väl omhändertagna, bli sedda och få bästa möjliga hjälp och stöd. Har du blivit utsatt för våld i en relation, hedersrelaterat våld eller för något annat övergrepp? Är du orolig för någon i din närhet? Varmt välkommen att kontakta oss via telefon, mejl eller chatt.