Vi är en jour för alla!

Kvinnojouren Lund är öppen för personer av alla kön, oberoende av sexuell läggning och relationsform. Vi erbjuder individuellt stöd via telefon, mejl och i möte. Dessutom erbjuder vi stöd i grupp för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Jouren är specialiserad på våld mot HBTQ+ personer, våld med hederskoppling och sexuellt våld.