Tjej- och Kvinnojouren Nordvärmland upphör

Tjej- och Kvinnojouren Nordvärmland upphör. Tyvärr kan vi inte fortsätta vårt viktiga arbete eftersom det inte har varit möjligt att få fram förslag till ny styrelse inför 2024. Trots stort engagemang hos volontärer och anställda och en välskött ekonomi, har föreningen de senaste åren sett ett minskat antal aktiva medlemmar. Vi har därför haft svårt att bibehålla och utveckla verksamheten och arbetet har blivit för tungt för alla. All aktiv verksamhet upphör söndagen den 14 april 2024. Fram till dess finns vi för dig som behöver råd och stöd! Tusen, tusen tack till alla som med engagemang, tid, kunskap eller pengar har bidragit till vår verksamhet och för kvinnors och tjejers trygghet och rätt till frihet, ibland bara genom att finnas som de fina människor ni är! Det är tungt och sorgligt att föreningen har kommit till vägs ände. Ingen av oss kommer sluta kämpa för ett samhälle fritt från våld. Vi hittar nya vägar!

Vi lyssnar på dig

Utifrån dig, din historia och dina behov är det alltid du som bestämmer vilket stöd du vill ha från oss. Vi finns för dig oavsett.