Tjej- och Kvinnojouren Nordvärmland stänger.

Tjej- och Kvinnojouren Nordvärmland upphör. Tyvärr kan vi inte fortsätta vårt viktiga arbete eftersom det inte har varit möjligt att få fram förslag till ny styrelse inför 2024. Trots stort engagemang hos volontärer och anställda och en välskött ekonomi, har föreningen de senaste åren sett ett minskat antal aktiva medlemmar. Vi har därför haft svårt att bibehålla och utveckla verksamheten och arbetet har blivit för tungt för alla. All aktiv verksamhet upphör söndagen den 14 april 2024. Fram till dess finns vi för dig som behöver råd och stöd! Tusen, tusen tack till alla som med engagemang, tid, kunskap eller pengar har bidragit till vår verksamhet och för kvinnors och tjejers trygghet och rätt till frihet, ibland bara genom att finnas som de fina människor ni är! Relationer och sex ska inte göra ont, varken psykiskt eller fysiskt och arbetet mot våld måste fortsätta i vårt samhälle – inte minst bland unga. Det är tungt och sorgligt att föreningen har kommit till vägs ände. Ingen av oss kommer sluta kämpa för ett samhälle fritt från våld. Vi hittar nya vägar!

Tjejjouren Torsby startade hösten 2017! 

Vi finns för att stötta och lyssna på tjejer som av olika anledningar mår dåligt och/eller behöver någon som lyssnar. Vi som jobbar här, både anställda och ideella, är bra på att lyssna och utgår alltid från den stödsökandes, dina, behov. Vi möter dig utifrån hjälp till självhjälp och tror alltid på din berättelse utan ifrågasättanden.

Det är alltid du som kontaktar oss som väljer vad du vill dela med dig av/fråga om. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i kontakten med oss. Därför har alla på Tjejjouren Torsby avgett ett tystnadslöfte. Vi på jouren har ingen anmälningsplikt men vi hjälper gärna till vid eventuella kontakter med polis och andra myndigheter. Vid sådana kontakter tar vi alltid ditt parti och stödjer ditt beslut, vad som än händer.