Tjejjouren Torsby

Tillsammans är vi Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland

Tjejjouren Torsby startade hösten 2017! 

Vi finns för att stötta och lyssna på tjejer som av olika anledningar mår dåligt och/eller behöver någon som lyssnar. Vi som jobbar här, både anställda och ideella, är bra på att lyssna och utgår alltid från den stödsökandes, dina, behov. Vi möter dig utifrån hjälp till självhjälp och tror alltid på din berättelse utan ifrågasättanden.

Det är alltid du som kontaktar oss som väljer vad du vill dela med dig av/fråga om. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i kontakten med oss. Därför har alla på Tjejjouren Torsby avgett ett tystnadslöfte. Vi på jouren har ingen anmälningsplikt men vi hjälper gärna till vid eventuella kontakter med polis och andra myndigheter. Vid sådana kontakter tar vi alltid ditt parti och stödjer ditt beslut, vad som än händer.