Välkommen till Kvinnojouren Online

Kvinnojouren Online är som det låter - en kvinnojour med rådgivning och stöd i första hand på nätet genom vår hemsida, chatt och mail. Hemsidan nås genom knappen kvinnojourenonline.se här ovanför. Vi utgår från Göteborg, där vi också har möjlighet att ta emot besök för information, stödsamtal och juridisk rådgivning. Vi arbetar även med opinionsbildning och utvalda projekt i perioder.

Maila i lugn och ro

Många väljer att maila med våra kuratorer. En del ställer en fråga medan andra har kontakt över längre tid. Att skriva kan ofta vara ett bra sätt att sätta ord på tankar och känslor i lugn och ro och få respons från någon som lyssnar. När du mailar till oss får du svar inom tre dagar och du mailar med samma person hela tiden, oavsett när och hur länge mailväxlingen pågår. Vi sparar inga kontaktuppgifter och du kan vara anonym om du vill.

Mailjour
Chatta med oss!

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill, du behöver inte berätta vem du är och du avslutar samtalet precis när du vill. När vår chatt är stängd finns det nästan alltid en öppen chatt hos någon annan kvinnojour. Om du är i akut fara eller är i behov av sjukvård, ring 112.

Chatt

Du är inte ensam

Att leva under påfrestande omständigheter, att bli illa behandlad och utsättas för kränkningar, hot och våld har stark påverkan på vårt liv och vår hälsa. Det tär på självkänslan att bli kritiserad, kontrollerad och ifrågasatt. Många beskriver det som att deras personlighet behövt kliva tillbaka och att utrymmet att vara sig själv begränsas. Sådant som egentligen inte skulle få hända börjar ändå hända, obehaget trappas upp. Gränserna förskjuts, och inte sällan sker det så försiktigt att det är svårt att säga när problemen faktiskt började. Man kan veta att problemen i relationen inte är ens eget fel och ändå känna sig skyldig. Relationen kan kännas förvirrande, med många motstridiga känslor som besvikelse och längtan, sorg och hopp, ilska och uppgivenhet. Det är helt normala känslor och det är aldrig ditt fel att någon annan behandlar dig illa.

Relationers påverkan på hälsan

Relationer som präglas av kränkningar, hot och våld påverkar vår hälsa. Trots att det är så, kan det vara svårt att få rätt hjälp. Många söker också vård för symtom och ohälsa som de inte själva kopplar till sin utsatthet. Vi har gjort en film för att uppmärksamma hur stor påverkan en ohälsosam miljö har på vår hälsa. Och att återhämtningen måste få ta den tid som kropp och psyke behöver för att stabilisera sig.

Se filmen "Relationers påverkan på hälsan" här

Vill du hjälpa till?

Stöd gärna Kvinnojouren Onlines verksamhet genom att bli medlem eller ge en gåva. Ditt bidrag visar att vi är många som vill uppnå visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom ditt medlemskap får du regelbundet aktuell information om Kvinnojouren Onlines verksamhet. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Ange namn, adress och gärna epostadress vid din inbetalning. Bankgiro: 5244 – 3520 Swish: 1231235522