Unizons boendebank

21:e jun 2024

Kvinnor ska inte behöva välja mellan hemlöshet och våld. Därför öppnar Unizon dörren till en trygg bostad för våldsutsatta. Med Unizons Boendebank kan socialtjänsten enkelt hitta kvalitetsgranskade skyddade boenden för akuta placeringar hos Unizons jourer, med möjlighet till permanent boende för tiden efter via Unizon och Her House Foundations bostadsförmedling. Unizons Boendebank är en öppen dörr för ett liv utan våld. - Unizon

https://www.unizonjourer.se/boendebanken/