Våldsspiralen

30:e jun 2024

Våldspiralen är en kortfilm om våld i nära relation, hur våldet påverkar barn som lever i det men också hur vi alla kan påverka och stoppa våldet. Skapad av RF-SISU Gotland hösten 2023, producerad av The Line Gotland. I samverkan med Länsstyrelsen Gotlands län, Region Gotland och Polisen