Informationsspridning

En del av vår verksamhet går även ut på förebyggande arbete i Sigtuna kommun så att våld mot kvinnor och barn upphör. Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi är kvinnornas röstbärare!

Vår informationsspridning händer på olika platser i Sigtuna kommun.

• Vi informerar samhället om vår verksamhet.

• Vi föreläser i både för- och grundskolor och på olika företag samt myndigheter.

• Vi anordnar och/eller deltar i olika evenemang som Sigtuna kommun anordnar och i olika möten med kommunens andra aktörer som jobbar förebyggande: socialtjänst, polis.

 

Allt detta för att göra kvinnornas röster hörda!

 

Vill du/ni att vi ska komma till er och hålla en föreläsning på erat företag eller myndighet?

Kontakta oss på: info@kvinnojourensigtuna.se

Kontorstelefon:
08-591 193 41

Vardagar: 9:00 - 16:30