Till dig som är anhörig

Misstänker du att någon i din närhet är utsatt för våld? Känner du dig hjälplös och vet inte hur du ska agera för att hjälpa personen på bästa sätt? Här kommer lite tips på vad du bör veta och tänka på.

Våld i nära relationer kännetecknas av att den som utsätts har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Tecken på att någon utsätts för kontroll

Det finns beteenden som kan vara tecken på att en person i din närhet är utsatt för kontroll och våld. 

Visa att du bryr dig om du märker att den ena i en relation

 • drar sig undan från vänner och inte längre vill följa med på aktiviteter
 • blir mer tyst och inbunden
 • verkar tyngd och bekymrad
 • alltid måste passa tider
 • måste redogöra för vad hen gjort och med vilka hen varit
 • beter sig annorlunda när partnern är med
 • inte säger emot sin partner

Känner du igen det här hos någon i din närhet?

Du kan göra skillnad om du misstänker att en person är utsatt för hot och kontroll i en nära relation.

 • Berätta om din oro utifrån de tecken du ser
 • Fråga hur personen har det och hur hen mår
 • Visa att du är beredd att lyssna
 • Försök hålla kontakt även om hen drar sig undan
 • Fråga om du kan hjälpa eller stötta på något sätt
 • Kritisera inte partnern utan fokusera på den som utsätts för kontroll
 • Berätta att det finns hjälp att få
 • Ge inte upp!

(Källa)

Normaliseringsprocess + uppbrottsprocess?