Kvinno- & Tjejjouren Vallentuna

Kvinnojouren Vallentuna står upp mot utsatthet och allt fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Vi erbjuder stödåtgärder & skyddat boende för kvinnor och barn. Kvinno- & Tjejjouren Vallentuna är en ideell, icke-vinstdrivande förening med ett stort engagemang för varje kvinna och barn som utsatts för våld. Vår vision är att mäns våld mot kvinnor och barn skall upphöra och att kvinnojourer inte längre ska behövas. Vårt mål är att de kvinnor och barn som kommer i kontakt med oss ska få ett tryggt liv, där de kan leva självständigt och fritt från våld.