Välkommen!

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale ger samtalsstöd och råd och kan också följa med som stödperson vid besök hos exempelvis polis, advokater eller hos socialtjänsten. Alla som söker stöd hos oss kan vara anonyma. Vi registrerar inga namn, mailadresser eller telefonnummer.

Skyddat boende

Kvinnojouren Vändpunkten i Kungälv/Ale erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn som tvingas fly sina hem.