Välkommen!

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale upphör. Tyvärr kan vi inte fortsätta vårt viktiga arbete trots ett stort engagemang hos våra volontärer så har vi de senaste åren sett ett minskat antal aktiva medlemmar. Den största svårigheten de senaste åren har varit att bidragen minskat drastiskt och vi har därför haft svårt att bibehålla och utveckla vår verksamhet och arbetet har blivit för tungt för alla. All aktiv verksamhet kommer att upphöra fredagen den 31 maj 2024. Fram till dess finns vi för dig som behöver råd och stöd! Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale har tagit beslutet om avveckling under stort övervägande och med stor sorg i hjärtat. Det är sorgligt att föreningen har kommit till vägs ände och vi vill säga tusen, tusen TACK till alla som med engagemang, tid, kunskap och/eller pengar har bidragit till vår verksamhet och för våra kvinnors och deras barns rätt till trygghet och frihet!