Välkommen!

Kvinnojouren Miranda hjälper, stöttar och stärker våldsutsatta kvinnor och barn i Vingåkers och Katrineholms kommun. Vi erbjuder stöd över telefon och fysiska möten.