Välkommen till nxtME

nxtME ger stöd och hjälp till dig som är eller har varit utsatt för sexuella övergrepp som barn av någon i familjen eller nära anhörig - incest. Vi erbjuder kostnadsfri stödverksamhet i form av stödsamtal, stödgrupper, chatt och telefon. Vi på nxtME ökar kunskap och medvetenhet kring incest i samhället med föreläsningar för skola, vård och myndigheter. Och vi jobbar opinionskapande för att få upp ämnet på agendan. Läs mer på nxtME.se