Välkommen!

Qjouren väst erbjuder skyddat boende och stöd för våldsutsatta kvinnor. Vi drivs av övertygelsen att en våldsutsatt person behöver få skydd och stöd oavsett livssituation. Därför ställer vi inte krav på att du ska vara drogfri för att komma till oss. Vi som arbetar på Qjouren Väst har god kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer, beroende, hemlöshet och psykisk ohälsa. Vårt mål är att du ska få dina rättigheter tillgodosedda och vi vänder oss starkt emot föreställningen att en kvinna med missbruk får skylla sig själv om hon blir utsatt för hot, våld eller övergrepp. Vi menar att drogfrihet förutsätter en tillvaro utan våld och utsatthet.