Rise erbjuder stöd för vuxna som utsatts sexuellt som barn

Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp som barn - erbjuder sedan 1981 stöd för vuxna som utsatts sexuellt som barn. Allt stöd utgår från en utsatt till en annan, vilket innebär att alla som arbetar med stöd själva utsatts sexuellt som barn och senare genomgått våra interna utbildningar. Vår viktigaste uppgift är att erbjuda möjlighet att möta andra med liknande erfarenheter eftersom det ofta minskar svåra känslor av skam, skuld och ensamhet som många utsatta bär på. Vi har medlemmar över hela Sverige och erbjuder stödtelefon, stödchatt, stödmail, stödsamtal, stödgrupper, sociala aktiviteter, kurser och läger. Till vår stödtelefon, stödchatt och stödmail kan alla vända sig, även minderåriga, närstående och yrkesverksamma. I april 2021 lanserade vi Rise nationella digitala stödportal på www.stodportalen.se. I stödportalen finner du tips och inspiration, föreläsningar, poddar, filmer, vår tidning Spegeln och olika typer av övningar som du kan använda både för att få större kunskap i ämnet och som verktyg i den egna läkningsprocessen. Utöver vår stödverksamhet arbetar vi också med informationsspridning och utbildning i samhället kring sexuella övergrepp i barndomen, långsiktiga konsekvenser, vikten av ett gott bemötande samt viktiga faktorer för läkning. För mer information och öppettider, besök: www.rise-sverige.se