Välkommen!

Vi erbjuder stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Anhöriga, vänner och arbetsgivare är också välkomna att kontakta oss för rådgivning och stöd vardagar 8:30 till 16:00. Vi föreläser om våld i nära relationer för myndigheter, för sjukvården och för skolor. Vi har tre skyddslägenheter i vilka våldsutsatta kvinnor och barn bor i eget hushåll. I två av skyddslägenheterna kan också medföljande djur bo i. Vi arbetar utifrån vår kvalitetssäkringssystem som följer Socialstyrelsens riktlinjer.