Välkommen till Somaya stödjour!

Somaya stödjour är en ideell förening som stöttar kvinnor, män och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 25 års erfarenhet och är flerspråkiga. Vår stödlinje, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Vi lyfter ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.