Välkommen!

Hos oss kan du få stöd och hjälp när du utsatts för sexuella övergrepp. Vi har flera stödfunktioner; chatt, mejl, onlinesyster (stödperson online), samtalsmottagning med stödsamtal och traumabearbetning, samtalsgrupper, juridiskt rådgivning och medföljning. I vårt onlinestöd kan du vara helt anonym om du vill. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Om oss

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi tar årligen emot omkring 2500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi erbjuder stöd till alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga till den som utsatts. Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld genom stödjande och kunskapshöjande insatser. Vi erbjuder stöd genom: - mejl- och chattjour - onlinesystrar/onlinebröder (stödperson online) - juridisk rådgivning - medföljning till polis, vård- eller behandlingsinstanser - samtalsmottagning med stöd, rådgivning och traumabearbetande samtal - samtalsgrupper för utsatta och för anhöriga. Storasysters kunskapshöjande arbete syftar till att öka medvetenheten om och minska förekomsten av sexuellt våld i samhället. Vi erbjuder utbildningar, publicerar rapporter och är aktiva i samhällsdebatten om sexuellt våld. Storasyster grundades 2012 och drevs under två år helt på ideell basis. Idag har vi tio anställda på vårt kansli i Stockholm. Vi får stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Postkodsstiftelsen, Stockholms stad och Region Stockholm. Storasyster tilldelades Kvinnofridspriset 2019 av Operation Kvinnofrid, Stockholms stads Trygghetspris 2020, Arvsfondens Guldkorn 2020, Unizons Idépris 2021 och Child10 Awarded Member 2022. Storasyster har 90-konto och står under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn. Storasyster är även medlemmar i Giva Sverige och innehar märkningen Tryggt givande.