Engagera dig

Vi behöver alltid bli fler jourtjejer som kan hjälpa unga tjejer i vår chatt. Vill du hellre hjälpa jouren genom att bli stödmedlem är det varmt välkommet med.

Bli jourtjej

Tjejjouren Elina är alltid i behov av fler tjejer som vill jobba inom jouren. Detta för att enklare ha möjlighet att nå ut till de stödsökande som skriver in till oss. Vi vill arbeta proaktivt genom att besöka skolor och fritidsgårdar där vi gärna berättar om vår verksamhet, men vår kärnverksamhet handlar om att bemanna chatten varje onsdag mellan klockan 18-21. Vårt huvudsäte är i Skövde och det är därifrån vi utgår ifrån när vi sitter jour. Vi har medlemsmöten och styrelsen har styrelsemöten där vi planerar olika aktiviteter som sker genom året. Alla jobbar ideellt.

Tycker du att det verkar roligt och spännande att jobba med jouren, är över 20 år och definierar dig som tjej?

I din ansökan vill vi att du: 

  • beskriver dig själv
  • skriver varför du vill bli jourtjej
  • skriver hur mycket tid i veckan du har möjlighet att lägga på jourarbete
  • berättar vilken fråga (relaterat till jourarbete för tjejer) som du är extra engagerad i och brinner för

Skicka iväg din ansökan till tjejjourenelina@gmail.com, så hör vi av oss!

Bli stödmedlem

Medlem kan du bli – oavsett om du definierar dig som tjej eller inte. Även en organisation kan bli stödmedlem genom att betala in minst 150 kr till Tjejjouren Elinas plusgirokonto: 50 29 30-1. Ange ditt namn och även mailadress om du vill ha information från Tjejjouren Elina. Vill du ge en anonym gåva kan du ange 'Gåva' i meddelandefältet. Din gåva gör skillnad!