Träff med Sveriges jämställdhetsminister

11:e okt 2020
Idag har vår ordförande och samordnare träffat Sveriges jämställdhetsminister
Åsa Lindhagen
Vi pratade om vår förening, vad vi gör, varför vi behöver finnas och vikten av att arbeta med våldsprevention!✊🏽✨