"Våldet kommer ur den kultur som män föds in i"

22:e maj 2021

Det är inte så enkelt som att det är alkoholen som får män att misshandla kvinnor, skriver Kigge Fasth och Tilde Wallerström, Tjejjouren i Luleå.

Kuriren, Luleå 2021-05-22 

Insändare

Det är inte så enkelt som att få män att sluta konsumera alkohol, det är så många fler faktorer än så. Det finns en fara i att förminska mäns val av våld mot kvinnor till att det vore alkoholens problem eller fel. Det innebär att vi blundar för de andra faktorer som bidrar till sambandet, faktorer såsom kontrollbehov, erfarenheter av våld i barndom, porrkonsumtion och kvinnosyn. 

Om problemet vore så lätt att alkohol var orsaken till mäns våld hade det kunnat lösas för länge sedan. Mäns våld mot kvinnor är inget marginellt problem som bara berör en viss typ av män, även nyktra män slår sina kvinnor. Låt oss ställa män till svars för deras val att utsätta kvinnor för våld. Inte ursäkta dem.

I en artikel från den 19 november 2019 med Thomas Hvitfeldt, chef över enheten för statistiska undersökningar vid Brottsförebyggande rådet (Brå), pratar han om kopplingen mellan våld och alkohol. Han berättar att personer som utsatts för misshandel tillfrågas om de uppfattat gärningspersonen som påverkad av något. Vanligast är att gärningspersonen är påverkad vid våldsbrott, särskilt om offret är en man. Totalt är 62 procent av gärningspersonerna berusade. Då offret är en man är hela 72 procent av gärningspersonerna påverkade, medan detsamma gäller 45 procent av dem som misshandlar kvinnor. 

– Män åker oftare på stryk av någon som är full. Däremot verkar det inte krävas att man är full för att slå sin fru, konstaterar Thomas Hvitfeldt och tillägger: 

– Ofta är alkohol med i bilden även vid våld mot kvinnor, men sambandet är inte lika starkt.

En sammanställning genomförd av Folkhälsomyndigheten säger att sambandet mellan partnerns alkoholkonsumtion och att vara utsatt för våld inte är statistiskt säkerställt. Där resultaten bygger på data från Sverige berättade var tionde kvinna att hon varit utsatt för våld i en nära relation minst en gång det senaste året (2020).

I Sigvards insändare finns inte orden kvinnohat eller kontrollbehov med, vilket vi anser är oroväckande och sänder fel signaler om samhällsproblemet. Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt problem, det handlar inte om att män dricker och sedan plötsligt bestämmer sig för att mörda sin partner. Det handlar om hur män ser på flickor och kvinnor, hur maktförhållandet ser ut i relationer. Det handlar om destruktiva könsroller, om hur vi fostrar våra pojkar och hur vi talar om hur “riktiga män” ska vara och bete sig.

Våld har alltid ett syfte och våldet kommer inte enbart efter några öl, det kommer av en våldsam kultur som män föds in i och upprätthåller.

Sigvard Jonsson skriver att “saken är enkel, förbjud alkohol”. Vi tycker också saken är enkel, män - sluta utsätta kvinnor och tjejer för våld. Och till alla “inte alla män”-män, se er som en del av problemet för att sedan vara en del av lösningen. Sluta anta åskådarrollen och agera istället.

För Tjejjouren Luleå

Christina Kigge Fasth, verksamhetssamordnare och projektledare
Tilde Wallerström, styrelseledamot