Tjejjouren Luleå medverkar i ny coronapandemibok av journalisten Joakim Medin

22:e mar 2021

22 mars 2021 släpper riksförbundet Unizon boken Samhällsbärarna tillsammans med journalisten och författaren Joakim Medin. Boken rapporterar om hur jourrörelsen påverkats under coronapandemin och Tjejjouren Luleå är en av 20 jourer som medverkar.

Under hösten 2020 fick Journalisten Joakim Medin i uppdrag av Unizon att göra en Sverigeresa för att rapportera om den praktiska verklighet kvinnorörelsen levt i under pandemiåret 2020. Ett år när dess arbete visat sig bli mer samhällsbärande än någonsin.

I slutet av 2020 rapporterades att en tredjedel av alla svenska kommuner sett en ökning av våld i hemmet under pandemin. Något som Tjejjouren Luleå tydligt fått erfara – och anpassat sig efter.

I takt med att smittspridningen i Sverige har ökat, har Tjejjouren Luleå utökat sin verksamhet. I januari 2020 höll Tjejjouren Luleå sin stödchatt öppen vid ett tillfälle i veckan, medan man idag har stödchatten öppen hela sju tillfällen i veckan.

Liksom många andra jourer är Tjejjouren Luleås verksamhet möjligt tack vare bidrag. Många av dessa medel ansöks och beviljas årsvis, vilket bidrar till en osäkerhet för jourerna.

– Det här gör det svårt för oss att planera vår verksamhet långsiktigt, och i förlängningen försvårar det möjligheten för oss att finnas till och ge ett stabilt stöd. Vem ska ge stödet om vi inte finns? säger Kigge Fasth, Tjejjouren Luleå.

Jourernas behov av ett mer långsiktigt ekonomiskt stöd för att kunna driva sin verksamhet på ett hållbart sätt, tas upp i boken Samhällsbärarna. Här intervjuas 20 av Unizons medlemsorganisationer där Tjejjouren Luleå är en av dessa.

Kontakt
För mer information om Tjejjouren Luleås arbete och för intervjuförfrågningar om medverkan i boken Samhällsbärarna, kontakta Kigge Fasth på 073-818 85 76 eller kigge@tjejjourenlulea.se

För mer information om boken Samhällsbärarna el

ler för intervjuförfrågningar med Joakim Medin kontakta Unizons pressekreterare Vesna Prekopic på vesna.prekopic@unizon.se

Om Joakim Medin
Joakim Medin har tidigare skrivit den uppmärksammade reportageboken Thailandssvenskarna, där han wallraffar bland svenska manliga sexturister i Thailand.

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Besök oss på www.unizonjourer.se