Tjejjouren Luleå startar nytt nätverk för autistiska tjejer

23:e mar 2022

Nu drar en av Tjejjouren Luleås ideella medlem i gång ett nytt nätverk med träffar för autistiska tjejer. -Jag har velat hitta andra med samma diagnoser men har upplevt att det varit svårt. Då det tidigare inte funnits något nätverk likt detta.

Att få känna tillhörighet och känna sig förstådd är ett grundläggande behov. Det är tillräckligt med press på att vara tjej, föreställ dig då att även vara autistisk tjej. -För oss på Tjejjouren Luleå var det en självklarhet att uppmuntra och stötta vår jourtjej Amanda Stedmon när hon ville starta upp en grupp för autistiska tjejer, säger jourens styrelseordförande Emmelie Rutström.

-Det är viktigt att känna att man kan hitta någon form av gemenskap. Det känns kanske tryggare att umgås med folk med samma diagnoser, man hittar något gemensamt samt att man kan slappnar av då man inte behöver maskera lika mycket. Det är enklare att vara sig själv, säger Amanda Stedmon, ideell jourtjej på Tjejjouren Luleå.

Ett av Tjejjouren Luleås syfte är att på olika sätt skapa möjligheter för unga tjejer att kunna få trygga rum. Vi vet att tjejer oavsett med eller utan diagnos skapar olika strategier för att anpassa sig till sin omgivning. Det är tröttsamt och många gånger känner en sig ensam. Med ett nätverk där tjejer redan från start kan finna tryggheten i att alla vet att autism är något de har gemensamt. Det innebär att tjejerna inte behöver förklara och berätta varför de har strategier vid exempelvis sociala interaktioner. Du kan vara precis som du är.

 

Om nätverket
Nätverket är för autistiska tjejer, mellan 18–30 år, i Luleå med omnejd. Syftet med nätverket är att autistiska tjejer ska ges möjlighet att hitta nya vänner och få en gemenskap. Tjejjouren Luleå kommer då och då arrangera fysiska träffar, för att stötta med en mötesplats där autistiska tjejer ska få träffas i en trygg gemenskap och utbyta erfarenheter. Du som tjej måste inte ha en officiell diagnos för att vara med i nätverket.

 

För intervjuer och frågor kontakta:

Verksamhetssamordnare Felicia Fredriksdotter, felicia@tjejjourenlulea.se 073 818 85 76

*Tjejjouren Luleå har valt att benämna autistiska tjejer på önskan av vår ideella jourtjej. En kan uttrycka på sig flera sätt. Vi respekterar och är i linje Amandas tankar kring varför vi bör säga autistiska tjejer och inte tjejer med autism. Ens erfarenheter och upplevelser med en diagnos är en del av en, formar en och är starkt kopplat till hur en är.