Amanda berättar om autism

27:e mar 2024

Att vara autistisk kvinna

Under hela mitt liv har jag känt mig som en skugga, osynlig för samhället som ständigt placerade mig i en fyrkant jag inte passade in i. Jag visste inte vad som var fel på mig, men jag kände tydligt att något var annorlunda. Det var som om jag bar på en osynlig mantel av obegriplighet, en mantel som gjorde mig till ett offer för samhällets ignorans och fördomar. Mina sammanbrott, som jag inte kunde kontrollera, fick mig att stämplas som ouppfostrad. Förvirrad och överväldigad av situationer där jag inte förstod, där ljuden var för intensiva eller kläderna satt fel, kallades jag ouppfostrad av dem som inte kunde se bortom ytan. Det var som om min oförmåga att passa in i normen gjorde mig till en paria, och jag kunde inte förstå varför.

Två gånger blev jag utredd, men båda gångerna missades jag. Varför? För att jag inte passade in i den stereotypa bilden av de som diagnosticerades. Diagnoskriterierna, grundade på pojkar, lämnade ingen plats för mig. Jag var inte som dem, och det faktum att jag är en tjej gjorde mig ännu mer osynlig i diagnosernas skugga. Det är frustrerande att se hur kön fortfarande spelar en avgörande roll när det gäller att förstå och acceptera neurodiversitet. Samhället har ignorerat mig i 18 år enbart för att jag är en tjej. Killar får också sitt, det är sant, men på ett annat sätt. Vi tjejer maskerar våra olikheter mer, för vi vet att vi inte får samma tolerans för vårt beteende. Det är som om vi tvingas anpassa oss mer för att undvika att hamna i skuggan av fördomar.

Kraven på förändring är tydliga. Det är dags att bryta ner stereotyperna och erkänna att neurodiversitet inte känner några kön. Vi måste sluta ignorera dem som inte passar in i den förväntade mallen och istället omfamna mångfalden av erfarenheter och uttryck. Ingen förtjänar att känna sig osynlig på grund av något så fundamentalt som kön. Det är dags att synliggöra oss själva och kräva en plats i ljuset, där vi kan vara stolta över den vi är, oavsett vilken fyrkant samhället vill trycka ner oss i.